combi-1

Специални подложки под паркет

Фирма ,,БУЛПАРКЕТ,, ООД , предлага на своите клиенти , различни видове – специални подложки под настилката от паркет или ламинат , които поемат  в зависимост от ситуацията , частично ниво на денивелация.

Другото тяхно приложение , като подпаркетна настилка е , идеалната топлоизолация и свойството да поемат ударния шум , който е неизбежен по време на експлоатацията.

Тези специализирани подложки с тясно предназначение притежават , много добра плътност и идеална носимоспособност на статичнио и динамично натоварване , което ги прави задължителен елемент при полагането на паркетна настилка – при варианта  / тип плаващ под /  или това е случая когато настилката ще се полага без залепване към пода.

 

Фирмата , като официален вносител и на специализирани топлоизолационни плоскости под паркетни настилки  също така предлага и единственната по рода си топлоизолационна плоскост / производство – Германия / - приложима при случаите на наличие на подово отопление .
Тъй като при обикновенните топлоизолационни плоскости под паркетни настилки се явяват като топлоизолатори  , в случая , специализираната подложка под паркет е едно авангардно и реално действащо решение за пропускане на толината през своята структура  и отдавайки я на настилката , тази топлина затопля помещението.
Продукта е екологично чист , патентован и сертифициран за производство и експлоатация в страните от Европейския съюз и цял свят.

           Топлоизолация ,,Termoflexibel,, рулонен тип , за подово отопление , d=1.6mm - 6,50 лв/м2

 

 

  • Топлоизолация  XPS - ,,dekstron  izoli - 6,, d=5мм.  120см./50см.  – 2,50 лв./м2

  • Топлоизолация  XPS - ,,dekstron  izoli - 3,, d=3мм.  120см./50см.  – 2,20 лв./м2

 

 

Адрес

"БУЛПАРКЕТ" ООД
инж. Захари Захариев - Управител
"БУЛПАРКЕТ" ООД предоставя следните адреси за посещения и кореспонденция:
  • България
  • 1680
  • София
  • жк. "Бели Брези" ул.Нишава № 45
  • М-tel +359 888 467 550
  • Globul +359 896 760 688
  • e-mail: bulparket_zahariev@abv.bg
  • Складова база: складове с.Драгичево