Напречен разрез на дюшеме за подово отопление

Радиална и тангенциална структура на дървесината с контрастни оцветявания , без беловина, срастнали китвани чепове над 30 мм, но не по големи от 1/3 от ширината на дъската