Дюшеме върху подово отопление ,,RUSTIC,,

Радиална и тангенциална структура на дървесината с наличие на сраснали китвани чепове до 15 мм в диаметър, без беловина