Дюшеме върху подово отопление ,,PRIME,,

Равномерно оцветена, радиална и тангенциална сктруктура на дървесината, без беловина , допускат се 2-3 здрави китвани чепове до 8 мм в диаметър