combi-1

Паркет Дъб

Паркета е селектиран съгласно европейските индустриални норми в следните селекции:

1. Качество ,,I,, - равномерно оцветяване , допускат се ,,очички,, до 1-3мм

2. Качество ,,II,, - допускат се единични чепове до 8мм , преобладаваща тангенциална структура , беловина до 20%
 
3. Качество ,,III,, - ярки оцветявания , здрави сраснали и тъмни чепове до 20мм и беловина до 20%
 
4. Качество ,,IV,, - ярки оцветявания , чепове и беловина без ограничения


За улеснение на своите клиенти,,БУЛПАРКЕТ,, ООД , предлага комплексни цени за консумативи , необходими полагане на масивен паркет

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ , ВСИЧКИ ЦЕНИ В НАШИЯТ САЙТ СА С ВКЛ. ДДС.

 ,,БУЛПАРКЕТ,, ООД поддържа на склад в София масивен паркет ,,ДЪБ,, с размери:

    дебелина 20мм , ширина 50мм , дължина 250мм , селекция ,,I,,   ,,II,,

    дебелина 20мм , ширина 90мм , дължини 400 - 1200мм , селекция ,,I,,  ,,II,,   ,,III,,

 

 

             

Ц ЕН О В А   Л И С Т А     З А    М А С И В Е Н   П А Р К Е Т   Д Ъ Б -20MM

             
Размер   I  II  III  IV    
в мм
30/35 х 200 /250/300 33  26  25  22    
40 х 200- 250 35   28  26   23    
 40 х 300- 350 39   32  27  24    
 50/60/70/80 х 200 42  33  28   24    
50/60/70/80 х 250 48  37   31  24    
50 х 300 53 41  33   25    
50/ х 350/6 x 300           54           44         34   28    
50 x 400/60 х 360/70 x 300 55           45        36  31    
60 х 400/70 x 350/80 x 300          57 45         37          32    
60 х 450,500/80 x 350 59           46          40   32    
70 х 400/450/500 62 
         48        41    33     
75 х 400/450/500 64  51        42   33     
80 х 400/450/500 66   52         43         34    
70 х 400-1000 68   54        44 36     
80 х 400-1000          72           58        47 39    
                                         
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

 

 

 

   

 

Адрес

"БУЛПАРКЕТ" ООД
инж. Захари Захариев - Управител
"БУЛПАРКЕТ" ООД предоставя следните адреси за посещения и кореспонденция:
  • България
  • 1680
  • София
  • жк. "Бели Брези" ул.Нишава № 45
  • М-tel +359 888 467 550
  • Globul +359 896 760 688
  • e-mail: bulparket_zahariev@abv.bg
  • Складова база: складове с.Драгичево