combi-1

Паркет Дъб

Паркета е селектиран съгласно европейските индустриални норми в следните селекции:

1. Качество ,,I,, - равномерно оцветяване , допускат се ,,очички,, до 1-3мм

2. Качество ,,II,, - допускат се единични чепове до 8мм , преобладаваща тангенциална структура , беловина до 20%
 
3. Качество ,,III,, - ярки оцветявания , здрави сраснали и тъмни чепове до 20мм и беловина до 20%
 
4. Качество ,,IV,, - ярки оцветявания , чепове и беловина без ограничения


За улеснение на своите клиенти,,БУЛПАРКЕТ,, ООД , предлага комплексни цени за консумативи , необходими полагане на масивен паркет

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ , ВСИЧКИ ЦЕНИ В НАШИЯТ САЙТ СА С ВКЛ. ДДС.

 ,,БУЛПАРКЕТ,, ООД поддържа на склад в София масивен паркет ,,ДЪБ,, с размери:

    дебелина 20мм , ширина 50мм , дължина 250мм , селекция ,,I,,   ,,II,,

    дебелина 20мм , ширина 90мм , дължини 400 - 1200мм , селекция ,,I,,  ,,II,,   ,,III,,

 

 

             

Ц ЕН О В А   Л И С Т А     З А    М А С И В Е Н   П А Р К Е Т   Д Ъ Б 

             
Размер   I  II  III  IV    
в мм
20 х 30 х 200- 250 - 300 30  25  24  20    
20 х 40 х 200- 250 32   27 25   21    
20 х 40 х 300- 350 36   30  26  22    
20 х 50 х 200 38  31  27   22    
20 х 50 х 250 44  35   29  23    
20 х 50 х 300 48 37  32   23    
20 х 50 х 350          49           40        33   26    
20 х 60 х 200 38           31        27  22    
20 х 60 х 250          44 35         29          23    
20 х 60 х 300 49           40          33   26    
20 х 60 х 360 50 
         41        35    28     
20 х 60 х 400 53  41        36   29     
20 х 70 х 200 38   30         29         22    
20 х 70 х 250 44   34        28 25     
20 х 70 х 350          53           43        36  29    
20 х 70 х 400- 1000          62          50        40        30    
 20 х 80 х 400- 1000 66   53        43        34    
             
             
             
     ПАРКЕТ ДЪБ 16мм        
             
16х 50х300  40  34  32  24    
16х50х250  40  34  32  24    
16х80х300   50  45  35  29    
             
     ПАРКЕТ МАСИВ - ЯСЕН        
             
   I  II  III      
 18 x 80x 300  55  49  41      
 18 x 80x 400  62  56  49      
 18 x 80 x 500  69  63  54      
     ПАРКЕТ МАСИВЕН С ФАСКА        
   ЕКСТРА/А1  ЕКСТРА А/В  I  II    
 20 х 70 х 400-1000  84  71  59

 

 53

 

   

 

Адрес

"БУЛПАРКЕТ" ООД
инж. Захари Захариев - Управител
"БУЛПАРКЕТ" ООД предоставя следните адреси за посещения и кореспонденция:
  • България
  • 1680
  • София
  • жк. "Бели Брези" ул.Нишава № 45
  • М-tel +359 888 467 550
  • Globul +359 896 760 688
  • e-mail: bulparket_zahariev@abv.bg
  • Складова база: складове с.Драгичево