combi-1

Паркет Дъб

Паркета е селектиран съгласно европейските индустриални норми в следните селекции:

1. Селекция  ,,Prime I,, - равномерна радиална и тангенциална структура/вкл. сърцевинни лъчи/, породена от естествения растеж. Не се допускат беловина , зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се ,,очички,, - здраво сраснали чепчета до 2-3мм.

2. Селекция  ,,Natural II,, - равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина , здраво сраснали светли чепове до 7-8мм и тъмни чепове до 5-6мм, микропукнатини.
 
3. Селекция ,,Rustic III,, - равномерна структура , породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания напуквания , здраво сраснали чепове до 15мм и беловина.
 
4. Селекция ,,Extra Rustic IV,, - оцветявания , напуквания разнотоние , беловина и чепове без ограничения.


За улеснение на своите клиенти,,БУЛПАРКЕТ,, ООД , предлага комплексни цени за консумативи , необходими полагане на масивен паркет

 

 

 

 

             

Ц ЕН О В А   Л И С Т А     З А    М А С И В Е Н   П А Р К Е Т   Д Ъ Б -20MM

             
Размер   I  II  III  IV    
в мм
40 х 200 /250 38  33  29  16    
40 х 300/350  44   38  34   19    
 50/60 х 200- 210 45   39  35  20    
 50/60/ х 250-260 46  40  36   21    
50 х 300 50  41  37  22    
50 х 350 53 42  38  23    
60 x 300        53        42        38   23    
60 x 350   54        43        39  24    
70 x 230        51 41         37        22    
70 x 280 54        43          39 24    
70 х 350 55 
       44        40 

  25 

   
60 х 400/450/500 56  45        41   26     
70 х 400/450/500 61   50         42         27    
70 х 400-1200 73   57        44  27     
                                    
                                         
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

 

 

 

   

 

Адрес

"БУЛПАРКЕТ" ООД
инж. Захари Захариев - Управител
"БУЛПАРКЕТ" ООД предоставя следните адреси за посещения и кореспонденция:
  • България
  • 1680
  • София
  • жк. "Бели Брези" ул.Нишава № 45
  • М-tel +359 888 467 550
  • Globul +359 896 760 688
  • e-mail: bulparket_zahariev@abv.bg
  • Складова база: складове с.Драгичево