combi-1

Дюшеме Дъб

ДЪБ - ТИП ДЮШЕМЕ

 ,,БУЛПАРКЕТ,, ООД , предлага на своите клиенти дюшеме от дървесина ,,ДЪБ,,.

  Разполагаме с  дюшеме с дебелина 20мм

 1. Селекция ,,Prime I,, - равномерна радиална и тангенциална структура /вкл. сърцевинни лъчи/ , породена от естествения растеж. Допускат се ,,очички,, - чепчета до 5мм.Не се допускат беловина , зачеквания и груби различия в цвета.

 2.Селекция ,,Natural II,, - равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се чепове до 7-8мм , беловина и микропукнатини.

 3.Селекция ,,Rustic III,, - равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания , зачеквания , напуквания , здравосраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.

 4.Селекция ,,Extra Rustic IV,, - оцветявания , напуквания , разнотоние , беловина и чепове без ограничение.

   

 

 

 

  

                           Ц Е Н О В А   Л И С Т А   З А   Д Ю Ш Е М Е     ,,Д Ъ Б,, 20MM

             
 
 Размер в мм

 

 I

 

 II
III   IV  
 
 90 х 300-1500 80 65   52  28    
 
 100х 300-1500 87  68 55  29    
             
 110 х 300-1500 92 74  58 30     
                      
 120 x 400-1800 94   75  61 31     
 130 х 400-1800 100  79  65  32    
 140 х 300-1900 102   82  66 33   

                                                    

Адрес

"БУЛПАРКЕТ" ООД
инж. Захари Захариев - Управител
"БУЛПАРКЕТ" ООД предоставя следните адреси за посещения и кореспонденция:
  • България
  • 1680
  • София
  • жк. "Бели Брези" ул.Нишава № 45
  • М-tel +359 888 467 550
  • Globul +359 896 760 688
  • e-mail: bulparket_zahariev@abv.bg
  • Складова база: складове с.Драгичево