combi-1

Дюшеме Дъб

ДЪБ - ТИП ДЮШЕМЕ

 ,,БУЛПАРКЕТ,, ООД , предлага на своите клиенти дюшеме от дървесина ,,ДЪБ,,.

  Разполагаме с  дюшеме с дебелина 20мм

   Ширините започват от 90мм като максимума е 130мм , а дължините съответно от 400мм и стигат до 1500мм.

 1. Качество ,,I,, - равномерно оцветяване , допускат се малки , здрави чепове до 15мм

 2.Качество ,,II,, - Допускат се здрави сраснали чепове до 30мм , беловина до 10%

 3.Качество ,,III,, - Допускат се оцветяване на дървесината , беловина до 10% , чепове до 40м

 4.Качество ,,IV,, - Ярки оцветявания , здрави сраснали чепове , над 40мм , беловина до 100%

   

 

 

 

  

                           Ц Е Н О В А   Л И С Т А   З А   Д Ю Ш Е М Е     ,,Д Ъ Б,,

             
 
 Размер в мм

 

 I

 

 II
III   IV  
 
 20 х 90 х 400-1200 70 58   50  35    
 
 20 х 100х 400-1200 76   60 52  36    
             
 20 х 120 х 400-1200 90  73  60 37     
 20x 130 x 400-1200           90 73 60  37     
          ДЮШЕМE  ДЪБ  С ФАСКА        
  ЕКСТРА   ЕКСТРА АВ  I  II    
 20 x 90 x 400-1200  92  81  68  60  

 

 

  20 x 120 x            118                   98                     81                    71

500 - 1500

Адрес

"БУЛПАРКЕТ" ООД
инж. Захари Захариев - Управител
"БУЛПАРКЕТ" ООД предоставя следните адреси за посещения и кореспонденция:
  • България
  • 1680
  • София
  • жк. "Бели Брези" ул.Нишава № 45
  • М-tel +359 888 467 550
  • Globul +359 896 760 688
  • e-mail: bulparket_zahariev@abv.bg
  • Складова база: складове с.Драгичево