combi-1

Бутиково дюшеме "ДЪБ"

Уважаеми клиенти и потребители,

предоставяме на Вашето внимание , специално селектирани колекции от масивен и многопластов вариант на дюшемета от материал,,ДЪБ,,. Ламелите на дюшемето са специално обработени /изциклени , подравнени , шлайфани/ , за директна обработка по Ваш или дизайнерски проект. Годни са за омасляване , оцветяване или лакиране. Неповторимата му идентичност , придава уникалност  на Вашият проект , с показаните по- долу размери, както и други по Ваше желание.

 Изработваме допълнително и ширини - 140 ; 160 ; 180 ; 200 ; 220 ; 235мм и дължини до 2400мм.

 Без допълнително оскъпяване по Ваш избор , дюшемето може да бъде изработено и с декоративна фаска. Всички пукнатини са китвани , дюшемето е шлайфано. Дебелина 20мм.

 Всички цени в нашият сайт са с вкл. ДДС.

 

                                          Ц Е Н О В А      Л И С Т А 

              М А С И В Н О  И  М Н О Г О П Л А С Т О В О    Д Ю Ш Е М Е   ,,Д Ъ Б,,

                   С Е Л Е К Т И Р А Н А     Б У Т И К О В А   К О Л Е К Ц И Я        

 

1.Качество ,,EXTRA,, - без беловина , китвани чепчета до 10мм 

2.Качество ,,RUSTIC,, - без беловина , китвани чепове от 12мм до 1/3 от дъската    

  Всички пукнатини са китвани.

  Дюшемето е шлайфано.

  Дебелина 20мм

 

 

                                          М А С И В Н О    Д Ю Ш Е М Е

                                                     EXTRA                                RUSTIC

100 х 600 - 1500мм                       142.00                                   86.00

120 x 600 - 1500мм                       142,00                                   86,00

.........................................................................................................................................................

                                 М Н О Г О П Л А С Т О В О       Д Ю Ш Е М Е  

                                                    EXTRA                                  RUSTIC

16/4 х 100 х 600- 1500мм              96,00                                     72,00

16/4 х 120 х 600- 1500мм              96,00                                     72,00

20/5 х 100 х 600- 1500мм             103,00                                    80,00

21/6 х 120 х 600- 1500мм             106,00                                    

20/6 х 120 х 600- 1500мм                                                           83,00

Адрес

"БУЛПАРКЕТ" ООД
инж. Захари Захариев - Управител
"БУЛПАРКЕТ" ООД предоставя следните адреси за посещения и кореспонденция:
  • България
  • 1680
  • София
  • жк. "Бели Брези" ул.Нишава № 45
  • М-tel +359 888 467 550
  • Globul +359 896 760 688
  • e-mail: bulparket_zahariev@abv.bg
  • Складова база: складове с.Драгичево