Паркет Дъб – Prime

Селекция ,,Prime I,, - равномерна радиална и тангенциална структура/вкл. сърцевинни лъчи/, породена от естествения растеж. Не се допускат беловина , зачеквания и груби различия в цвета на дървесината. Допускат се ,,очички,, - здраво сраснали чепчета до 2-3мм.