Паркет Дъб – Natural

Селекция ,,Natural II,, - равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина , здраво сраснали светли чепове до 7-8мм и тъмни чепове до 5-6мм, микропукнатини.