ЛЕПИЛА ЗА ПАРКЕТ


"LEGNOPOL 2000" - Двукомпонентно , полиуретаново лепило за паркет

Отличава се с 30% повишена еластичност. Много широк спектър от отворено време , което позволява корекции по време на работа. Препоръчително да се използва за залепване на паркет към циментова замазка при наличие на подово отопление. Задължително грундиране на замазката преди това с грунд PRIMER PU 300.

Разфасовка 10кг

Цена 10.71лв/кг или 107.10лв/10кг


"PRIMER PU 300" - Еднокомпонентен полиуретанов грунд за циментова замазка

Задължително се полага върху замазката , преди залепване на паркет върху подово отопление. Действа като бариера - блокира капилярната влага. Разходна норма при гланцирана замазка - 100гр/м2. Разходна норма при саморазливни замазки - 150гр/м2

Уплътнява структурата на замазката и повишава КПД с 20%.

Разфасовка - 10,00л

Цена 50,00лв/л


SIPOL - Двукомпонентно лепило за паркет на поиуретанова основа

Задължително се полага върху замазката , преди залепване на паркет върху подово отопление. Действа като бариера - блокира капилярната влага. Разходна норма при гланцирана замазка - 1.5кг/м2. Разходна норма при грапава замазка - 2,00кг/м2

Разфасовка - 10,00кг

Цена 8,67лв/кг