БРИКЕТИ


1 бр. пале брикети е с тегло 960,00 кг или 1,44 м3.

Размер на брикетите 90/90/400мм

Цена за 1 бр. пале брикети до 30.07.2018г  с вкл. транспорт в рамките на гр. София - 493,00лв/бр.

Цена за 1 бр. пале брикети след 30.07.2018г с вкл. транспорт в рамките на София - 546,00лв/бр.

Брикетите НЕ са от иглолистен материал , а от широколистна ДЪБОВА дървесина!!!!