Дюшеме Дъб Rustic III

Селекция ,,Rustic III,, - равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания , зачеквания , напуквания , здравосраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина.