Дюшеме Дъб Natural II

Селекция ,,Natural II,, - равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се чепове до 7-8мм , беловина и микропукнатини.