Дюшеме Дъб Prime I

Селекция ,,Prime I,, - равномерна радиална и тангенциална структура /вкл. сърцевинни лъчи/ , породена от естествения растеж. Допускат се ,,очички,, - чепчета до 5мм.Не се допускат беловина , зачеквания и груби различия в цвета.